Kiedy dostanę zwrot podatku?

Kiedy dostanę zwrot podatku?

Co roku w oczekiwaniu na zwrot podatku żyje wielu Polaków. Pieniądze z nadpłaconego podatku dochodowego powinny pojawić się na ich kontach (lub w portfelach) w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Im szybciej się złoży, tym czas oczekiwania będzie krótszy. Osoby, które złożyły PIT-37 za 2017 rok 30 kwietnia muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż zgodnie z przepisami „skarbówka” ma aż 90 dni na to, aby dokonać zwrotu podatku. A to oznacza, że mogą czekać nawet do końca lipca 2018.

Fotolia_138313994_Subscription_XL_Copyjpg

Przez Internet szybciej

Złożenie PIT-u przez Internet to najszybsza droga do otrzymania zwrotu. I nie chodzi tu tylko o stanie w kilometrowych ogonkach w urzędzie skarbowym czy o czas doręczenia deklaracji przez pocztę lub kuriera. Korzystając z sieci i otrzymując urzędowe poświadczenie odbioru, podatnik ma pewność, że druk już w dacie wystawienia UPO trafia do urzędu. Wtedy też zaczyna się proces weryfikacji jego zeznania. Dodatkowo wysyłka elektroniczna nie wiążę się z przetwarzaniem deklaracji i przepisywaniem danych przez urzędnika do wewnętrznych systemów skarbowych jak to ma miejsce w przypadku papierowych formularzy. Dlatego właśnie tego rodzaju deklaracje są poddawane jako pierwsze sprawdzeniu oraz rozliczeniu. Choć nie ma na to reguły, to w niektórych przypadkach zwrot możliwy jest już po kilku tygodniach.

Warto złożyć PIT w styczniu/lutym

Pracodawcy/zleceniodawcy mają obowiązek do końca lutego, aby przekazać pracownikom/zleceniobiorcom rozliczenie podatkowe za poprzedni rok. Jeśli jest to jednak możliwe, to warto złożyć PIT w styczniu lub w lutym. Wówczas urzędy skarbowe nie mają jeszcze tak dużej liczby formularzy, jak już w marcu/kwietniu.

Lepiej na konto

Nadpłaconą kwotę szybciej też otrzyma się na konto bankowe. Aby tak się stało, trzeba w urzędzie skarbowym złożyć druk ZAP-3. Można to zrobić osobiście lub tradycyjną pocztą – przed złożeniem PIT-37 lub równocześnie z nim. Jeśli raz już się dokonało takiego zlecenia, to w późniejszych latach już nie trzeba powtarzać tej czynności. Jedyny wyjątek to zmiana numeru konta bankowego – wówczas trzeba ponownie złożyć druk ZAP-3 z aktualnym.

Gdzie i jak sprawdzić termin zwrotu?

Portal Podatkowy to miejsce wskazane przez Ministerstwo Finansów, w którym to można sprawdzić termin zwrotu podatku dochodowego. Podać należy PESEL lub NIP oraz kwotę przychodu za poprzedni rok. Wpisuje się ją w pełnych zł, a końcówkę kwoty, które jest mniejsza niż 50 groszy, pomija się. Z kolei tą, która jest powyżej 50 groszy – zaokrągla się do pełnych zł. Gdy wprowadzone dane są poprawne, to pojawia się informacja o statusie weryfikacji deklaracji. Może być to hasło: „zrealizowano” lub „w trakcie realizacji”, co akurat w tym przypadku oznacza, że wciąż trwa proces sprawdzania zwrotu nadpłaty w urzędzie skarbowym. Jeżeli jednak podatnik źle wprowadzi swoje dane, to wtedy otrzyma również stosowną informację.

Fotolia_205599693_Subscription_XXL_Copyjpg

Brak zwrotu

Może się zdarzyć, że podatnik złożył deklarację, ale pomimo upłynięcia wyznaczonego terminu zwrotu, nadal nie otrzymał należnych mu pieniędzy. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być błędnie podany numer konta bankowego lub już nieaktualny. Kolejny powód to zaliczenie nadpłaconej kwoty na rzecz zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych. Do nich zalicza się np. niezapłacone mandaty. Może też dojść do sytuacji, że wysłana pocztą deklaracja nie dotarła do urzędu. Dlatego, jeśli ktoś się decyduje na taki wariant, lepiej, aby skorzystał z opcji „potwierdzenie odbioru”).

Korektę lepiej zrobić online

Jeżeli natomiast chodzi o podatników, którzy występują o zwrot w związku z korektą rocznego zeznania podatkowego, to w ich przypadku dopuszczalny termin na dokonanie zwrotu podatku wynosi 2 miesiące. Nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące od daty złożenia zeznania rocznego. Jeśli i w tej sytuacji korekty dokona się w formie elektronicznej, wówczas przyspiesza czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku.

Warto wiedzieć, że jeżeli urząd skarbowy przekroczy dopuszczalny termin zwrotu podatku, to wtedy ma obowiązek dokonać zwrotu nadpłaconego podatku podwyższonego o wartość odsetek za zwłokę.