Rozliczanie kryptowalut

Rozliczanie kryptowalut

Handel kryptowalutami z roku na rok zyskuje coraz bardziej na popularności, także w naszym kraju. Jak takie inwestycje wyglądają z punktu widzenia prawa podatkowego? Czy trzeba to traktować jako dochód i odpowiednio się z niego rozliczać?

bitcoin

Handel sporadyczny oraz mający charakter stały

W polskich przepisach podatkowych, jak na razie trudno doszukiwać się jakichś konkretnych informacji związanych z samymi kryptowalutami. Nie oznacza to jednak, że dochód uzyskiwany z takich transakcji nie powinien być odpowiednio opodatkowany. Korzystamy w tym przypadku z ogólnych przepisów prawa, ale musimy pamiętać o rozgraniczaniu handlu sporadycznego od takiego, który ma charakter stały.

W przypadku, gdy tylko od czasu do czasu sprzedamy na przykład bitcoiny, i coś na tym zarobimy, będziemy rozliczać się po prostu z przychodów z praw majątkowych. Jeśli natomiast transakcje mają w naszym przypadku charakter stały i ciągły, będziemy już zmuszeni do założenia własnej działalności gospodarczej i do rozliczania podatku zgodnie z przepisami prawa dla przedsiębiorców.

Warto przy tym pamiętać, że w świetle przepisów prawa uzyskujemy przychód nie tylko w sytuacji sprzedaży kryptowaluty. Dotyczy to także wszelkich zamian na inne waluty kryptograficzne, na usługi lub bezpośrednio na towary.

Sporadyczny handel kryptowalutami

Kiedy tylko od przypadku do przypadku dokonujemy transakcji handlowych na rynku walutowym, to tak naprawdę korzystamy z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc z zasad ogólnych według skali podatkowej. Podatek będziemy musieli oczywiście zapłacić w przypadku sprzedaży walut kryptograficznych z zyskiem.

Podatnik powinien w takiej sytuacji złożyć deklarację PIT-36, w której wykazuje wszystkie koszty podatkowe związane z transakcją dokonaną na rynku. W deklaracji należy wypełnić pole D.1 lub D.2 w wierszu 7, a więc dotyczącym praw autorskich i innych praw. Tutaj bardzo istotna uwaga. Do kosztów zalicza się nie tylko cenę, za jaką walutę nabyliśmy. Musimy doliczyć również koszty pośrednie, czyli na przykład prowizje, jakie zapłaciliśmy w związku z nabyciem, chociażby bitcoinów. Naturalnie nie ma tutaj znaczenia to, czy nasz zysk był w walucie krajowej, czy w obcej. W tym drugim przypadku będziemy zmuszeni do przewalutowania, zgodnie z kursem NBP na dzień przed samą transakcją.

rozliczenia kalkulator

Działalność gospodarcza jest wymagana przy regularnych transakcjach

Zgodnie z definicją działalności gospodarczej, jeśli dochód uzyskiwany z handlu walutami kryptograficznymi ma charakter ciągły to niestety, ale w świetle prawa mamy obowiązek zarejestrować własną działalność gospodarczą. Jako przedsiębiorca będziemy musieli więc między innymi:

  • prowadzić pełną ewidencję podatkową;
  • opłacać zaliczki na podatek dochodowy;
  • rozliczać wszystkie przychody oraz koszty swojej działalności;
  • przesyłać roczne raporty z ilości posiadanej kryptowaluty oraz jej szacunkowej wartości;

Przychody i koszty firmy obracającej walutą kryptograficzną

Jak jednak w tym przypadku rozumieć pojęcia dochodu i kosztów, oraz w jaki sposób prawidłowo je dokumentować?

  • przychody, a więc zyski z handlu, rozliczane są zgodnie z faktyczną datą transakcji na rynku, nawet wtedy, gdy konkretne kwoty nie zostały fizycznie otrzymane;
  • w kosztach wykazujemy wszystkie poniesione przez nas wydatki związane z tym rynkiem, a więc nie tylko zakup waluty, ale także koszty związane z jej samodzielnym wydobyciem, prowizje i wszystkie inne straty poniesione z tego tytułu. Każdy koszt musi być udokumentowany dowodami księgowymi i rozliczony zgodnie z datą jego wystąpienia.

PIT-28 lub PIT-36 – jaki należy wybrać?

Rozliczenie podatku przy kryptowalucie nabytej na rynku

Jeśli nasz handel opiera się o waluty kupowane wcześniej na rynku, to rozliczamy się podobnie, jak w przypadku osób fizycznych, przez PIT-36. Jeśli nasz roczny dochód przekroczył kwotę 85528 zł, to możemy również składać deklarację PIT-36L, korzystając tym samym z podatku liniowego.

Rozliczenie przy samodzielnym wydobyciu kryptowalut

Gdy handlujemy walutami samodzielnie wydobywanymi, to naszym kosztem w tym przypadku są, chociażby wydatki na sprzęt elektroniczny czy rachunki za prąd niezbędny do ich pracy. Można więc skorzystać z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych, składając deklarację PIT-28.

bitcoin

Podatek PCC – czy trzeba go płacić?

Okazuje się, że zgodnie z prawem z rynkiem kryptowalut związany jest również obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a więc PCC. Kiedy należy go zapłacić?

Dla standardowej transakcji sprzedaży to kupujący jest zobowiązany do zapłacenia 1% podatku PCC i złożenia odpowiedniej deklaracji. Obie strony zapłacą natomiast podatek solidarnie w przypadku, gdy transakcja dotyczyła wymiany walut.

Oczywiście powyższe zasady standardowo nie dotyczą tych transakcji, które objęte są dodatkowo podatkiem VAT. Podatku PCC nie trzeba więc płacić wtedy, gdy jedna ze stron transakcji jest przedsiębiorcą lub gdy transakcja realizowana jest pomiędzy dwoma przedsiębiorcami.

Czy waluty kryptograficzne podlegają opodatkowaniu VAT?

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, a więc VAT, pojawia się przy każdej transakcji sprzedaży lub wymiany kryptowalut na dowolną walutę tradycyjną, lub po prostu na inną walutę kryptograficzną. Sama podstawa opodatkowania zawsze musi być jednak wyrażona w złotówkach.