Samozatrudnienie jako korzystna forma zatrudnienia

Samozatrudnienie jako korzystna forma zatrudnienia

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to najczęściej własny wybór, na który decyduje się coraz więcej osób. Zdarza się jednak, że jest on podyktowany sytuacją zawodową, gdy pracodawca zwalnia albo jasno stawia ultimatum: zamiast etatu – samozatrudnienie. Korzyści z takiej formy są niewymierne, co jednych może zniechęcać, innych jeszcze bardziej motywować do pracy. Zanim więc ktoś zdecyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, powinien przeanalizować taką zmianę w życiu zawodowym.

Fotolia_206359390_Subscription_XXL_Copyjpg

Zostać przedsiębiorcą

Czym jest samozatrudnienie? To sytuacja, w której osoba fizyczna (czyli posiadająca pewne prawa i obowiązki) podejmuje działalność gospodarczą. Zakładając firmę, staje się przedsiębiorcą. To inaczej działalność zarobkowa, która może być np. usługowa, budowlana, handlowa, prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Jest to najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu, która rozpoczyna się w momencie zgłoszenia firmy do ewidencji działalności gospodarczej.

Większa swoboda działania i wyższe zarobki

Jakie korzyści płyną z samozatrudnienia? Osoby, które się na nie decydują, mogą liczyć na:

  • większą swobodę działania – to przedsiębiorca wyznacza czas pracy oraz ile i w jaki sposób będzie realizował swoje zawodowe cele,
  • lepsze zarobki – dotyczy to nie tylko osób, jakie zatrudniają się w tej formie u pracodawców, którzy mogą im zaproponować w związku z tym wyższe wynagrodzenie,
  • szerokie pole do współpracy – samozatrudnieni mogą współpracować z różnymi zleceniodawcami, co z kolei może przełożyć się na to, że więcej zarobią,
  • spełnienie zawodowe – własna firma to sposób na to, aby realizować własne wizje zawodowe, niezależnie od nikogo (pracodawcy).

Korzyści podatkowe

Mówiąc o zaletach samozatrudnienia, nie można nie wspomnieć o tym, że z jednoosobową działalnością wiążą się także korzyści podatkowe. Możliwe jest bowiem zastosowanie wielu opcji odliczeń. Przedsiębiorca ma możliwość uwzględnienia jako koszty uzyskania przychodu wydatki związane z paliwem, dojazdami, szkoleniami, telefonem, komputerem i innymi przedmiotami, które wykorzystuje w prowadzeniu działalności. Jeśli dodatkowo prywatne mieszkanie jest jego biurem, to może z tego tytułu odliczyć część czynszu.

Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z rozliczenia według podatku ryczałtowego lub liniowego 19-procentowego. Osoby związane stosunkiem pracy obowiązują z kolei dwa progi podatkowe: 18 i 32 procent. Dodatkowo wystarczy, że poczekają rok, aby móc rozliczać się z byłym pracodawcą za świadczone dla niego usługi w podobnym kształcie jak na etacie. Gdyby jednak te zadania różniły się od tych wykonywanych na umowie o pracę, to wówczas istnieje możliwość płacenia podatku liniowego od razu.

Przy wyborze formy opodatkowania warto oszacować roczny dochód. Jeśli samozatrudniony zakłada, że nie przekroczy on 85.528 zł, to wówczas najkorzystniejszą opcją jest skorzystanie z 18-procentowej stawki. Jeśli jednak dochód będzie większy, to automatycznie zaczyna przedsiębiorcę obowiązywać 32-procentowy próg podatkowy.

Fotolia_205413783_Subscription_XXL_Copyjpg

Ulga na starcie

Zgodnie ze zmienionym przepisami od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej ulgi na start. Oznacza to, że są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy działalności. Jednocześnie jednak muszą opłacać składki zdrowotne (nie mogą być one niższe niż 319,94 zł miesięcznie).

Ponadto ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) wprowadziła możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji. To propozycja głównie dla osób fizycznych, które zajmują się drobną działalnością zarobkową, np. mają dorywczy handel, okazjonalnie świadczą usługi. Wówczas nie muszą jej rejestrować w CEIDG i zgłaszać się do ubezpieczeń w ZUS ani opłacać za siebie żadnych składek. Kolejny warunek, aby prowadzona przez nich działalność nie była uznawana za gospodarczą, to uzyskiwane z niej przychody nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oprócz tego dana osoba w ostatnich 60 miesiącach nie mogła wykonywać działalności gospodarczej.

Kwestie podatkowe, jak i inne to korzyści, warto więc rozważyć, gdy pojawia się pomysł na… samozatrudnienie.