Skutki podatkowe wycofania samochodu z działalności gospodarczej

Skutki podatkowe wycofania samochodu z działalności gospodarczej

Zakup samochodu na firmę jest czymś oczywistym i nie stanowi jakiegoś poważnego problemu, ale schody zaczynają się w sytuacji, gdy uznamy, iż auto firmowe nie jest nam już potrzebne. Możemy je nie tylko sprzedać, ale także po prostu wycofać je z działalności gospodarczej i przekazać na własny użytek prywatny. Jak przy takim przekazaniu wyglądają kwestie podatku VAT? O czym trzeba koniecznie pamiętać?

Korekta podatku VAT – kiedy jest wymagana?

Jeszcze do końca 2013 roku istniał przepis w prawie podatkowym VAT, który dawał przedsiębiorcy możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku sprzedaży bądź przekazania auta na użytek prywatny. Zgodnie z tamtymi przepisami, ze zwolnienia można było skorzystać już po upływie 6 miesięcy od zakupu samochodu, licząc od początku nowego miesiąca po dacie zakupu. Rok 2014 przyniósł nam jednak zmiany, które po prostu zamknęły przedsiębiorcy taką możliwość.

Wycofanie auta i bezpłatne przekazanie na cele prywatne

Należy mieć świadomość tego, że wycofanie auta z firmy i bezpłatne przekazanie na cele prywatne wcale nie musi nas zwalniać z podatku VAT. Przepisy podatkowe mówią jednoznacznie, że obowiązek podatkowy powstaje również w przypadku bezpłatnego przekazania pojazdu na cele prywatne, niezależnie od tego, czy auto będzie nasze, czy przekażemy je swojemu pracownikowi. Konieczna jest więc korekta VAT i dokonujemy jej według następujących zasad:

  • Auto kupione za cenę niższą niż 15 tysięcy złotych – Jeśli transakcja zakupu opiewała na taką kwotę, to korekta VAT przy przekazaniu będzie obowiązkowa, jeśli robimy to przed upływem 12 miesięcy od nabycia. Należy tutaj pamiętać, że czas ten liczony jest od początku nowego okresu rozliczeniowego;
  • Auto kupione za cenę powyżej 15 tysięcy złotych – O wiele gorzej wygląda sytuacja w przypadku droższych samochodów. Tutaj korekty VAT nie będzie trzeba wykonywać dopiero wtedy, gdy od zakupu do przekazania na cele osobiste minie minimum 5 lat i to liczone od roku następującego po tym, w którym pojazd był zakupiony na firmę.

Powyższe przepisy dotyczą oczywiście wszystkich tych sytuacji, gdzie przy zakupie pojazdu skorzystano z możliwości odliczenia podatku VAT. Najbardziej opłaca się, więc przekazywać samochody na cele prywatne dopiero po upływie tego okresu.

Fotolia_202425152_Subscription_XXL_Copyjpg

Kiedy obowiązek opodatkowania nie powstaje?

Jest oczywiście również sytuacja, w której obowiązek opodatkowania VAT przy przekazaniu samochodu nie powstaje, ale w przypadku przedsiębiorców skorzystanie z tej opcji jest mało prawdopodobne. Przede wszystkim samochód musiał być kupiony bez prawa do odliczenia VAT-u, a więc od osoby fizycznej (standardowa umowa bądź faktura marża). Kolejna kwestia to sam sposób użytkowania auta. Aby uniknąć podatku, należy taki pojazd użytkować wyłącznie do celów zwolnionych z opodatkowania VAT. Jeśli było inaczej, to już pojawia się konieczność zapłacenia podatku.

Montaż części składowych podnoszących wartość auta

Naliczenie podatku VAT będzie obowiązkowe również wtedy, gdy w trakcie eksploatacji auta dołożyliśmy do niego części składowe podnoszące wartość całego pojazdu i jednocześnie od tych części odliczyliśmy VAT. Musimy tutaj pamiętać o definicji części składowej. Zalicza się do nich te elementy, które stanowią integralną część przedmiotu (w tym przypadku samochodu) i nie mogą być od niego odłączone bez wyraźnego uszkodzenia bądź istotnej jego zmiany. Podatku unikniemy jednak wtedy, gdy to nie my kupowaliśmy te części, a jedynie zleciliśmy ich zakup oraz montaż, a więc skorzystaliśmy z usługi.

Wycofanie auta z firmy, a podatek dochodowy

W przypadku wycofania auta z firmy wciąż możemy mieć pewien problem z podatkiem dochodowym. W świetle przepisów sprzedanie takiego auta w okresie pierwszych 6 lat po jego wycofaniu z firmy, niestety należy zaliczyć jako przychód naszego biznesu, a więc i go opodatkować.

Nie możemy zapomnieć również o tym, że wycofany pojazd wykreśla się z ewidencji środków trwałych, co jednocześnie oznacza, że amortyzację pojazdu możemy ująć w kosztach swoje firmy wyłącznie do miesiąca, w którym auto zostało wycofane.