Split Payment – na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Split Payment – na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Z dniem 1 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło w Polsce mechanizm podzielonej płatności, czyli Split Payment. Model ten ma stanowić nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach B2B. Dzięki nowym uregulowaniom prawnym budżet państwa ma się wzbogacić o blisko 80 miliardów złotych z tytułu wpływów z VAT. Na czym dokładnie polega mechanizm Split Payment, kogo dotyczy i czy warto w ogóle z niego korzystać?

Eksperci uważają, że Split Payment w niedługim czasie może stać się popularną metodą regulowania faktur. Nowe zasady rozliczania są dobrowolne, ale wiele dużych firm, w tym spółki Skarbu Państwa, już teraz ogłaszają, że będą je stosować do wszystkich dokonywanych płatności. Co za tym idzie, ich dostawcy siłą rzeczy również będą zmuszeni do dzielenia płatności – w przeciwnym razie pieniądze z podatku będą zalegały na rachunku VAT. Do tej pory podobne regulacje wprowadzono między innymi w Czechach oraz we Włoszech.

Na czym dokładnie polega Split Payment?

Mechanizm podzielonej płatności, czyli Split Payment, polega na tym, że płatność za towary lub usługi jest dzielona na dwie kwoty: kwotę netto oraz kwotę pokrywającą podatek VAT. Podziału płatności automatycznie dokonuje bank. Pieniądze na pokrycie kwoty netto trafią na konto firmowe dostawcy, z kolei środki na podatek wpłyną na specjalny rachunek VAT, który będzie znajdował się pod nadzorem fiskusa. Od 1 lipca 2018 roku taki specjalny rachunek VAT będzie mieć każdy podatnik podatku VAT, który prowadzi działalność gospodarczą i ma założone konto firmowe.

Warto podkreślić, że rozdzielenie płatności ma mieć miejsce przy użyciu odpowiedniego komunikatu przelewu, udostępnianego przez bank. W komunikacie tym przedsiębiorca musi wskazać takie elementy jak:

  • kwota podatku VAT,
  • kwota sprzedaży brutto,
  • numer NIP dostawcy,
  • numer faktury, za którą jest realizowana płatność.

office-1081807_1920jpg

Kogo dotyczy model Split Payment?

Mechanizm Split Payment ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, niezależnie od tego, czy są małą, czy dużą firmą. Ma mieć ponadto wpływ na sektor bankowy, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, biura rachunkowe oraz księgowych.

Kogo nie dotyczy mechanizm podzielonej płatności?

Z modelu podzielonej płatności nie będą mogły skorzystać osoby, które są:

  • konsumentami (czyli wszyscy ci, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej),
  • przedsiębiorcami otrzymującymi faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
  • przedsiębiorcami w zakresie faktur objętych systemem tzw. odwróconego obciążenia VAT w sektorze budowlanym lub w branżach takich jak elektronika, metale kolorowe, stal.

Czy stosowanie Split Payment jest obowiązkowe?

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Oznacza to, że przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzję, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem Split Payment, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy – warto bowiem podkreślić, że model ten może być stosowany w sposób wybiórczy.

Równocześnie nie ma przeszkód, aby postanowienia co do płatności w nowoprzyjętym mechanizmie lub bez niego były regulowane w umowach między przedsiębiorcą a dostawcą (dostawca może nie wyrazić zgody na uiszczenie mu płatności w modelu Split Payment).

Czy warto korzystać z mechanizmu podzielonej płatności?

Resort finansów przekonuje, że korzystanie z obowiązującego od 1 lipca 2018 roku modelu podzielonej płatności może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorców. W sytuacji, kiedy powstanie wątpliwość co do okoliczności przeprowadzonej transakcji nabycia towaru, istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że fiskus zaakceptuje prawo przedsiębiorcy do obniżenia naliczonego podatku, jeśli ten zdecydował się skorzystać ze Split Payment. Co więcej, wykorzystując mechanizm podzielonej płatności przy płatnościach z branż takich jak elektronika, metale kolorowe czy stal, przedsiębiorstwo nie będzie odpowiadać solidarnie z dostawcą za ciążące na nim zaległości podatkowe.