Jednolity Plik Kontrolny – obowiązek mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego wprowadziło rozwiązanie takie jak Jednolity Plik Kontrolny. To w dużym uproszczeniu zbiór informacji finansowych, który zawiera dane o operacjach gospodarczych firmy, jakie były wykonywane przez określony okres. Jego celem jest przede wszystkim ułatwienie i przyspieszenie pracy organom, które odpowiadają za kontrolę podatkową oraz przeprowadzanie audytów. JPK obejmuje:

 • księgi,
 • dokumenty księgowe.

Przygotowywane są one w odpowiednim formacie w specjalnych programach komputerowych i przekazywane na żądanie organu podatkowego. JPK dotyczy nie tylko rozliczenia podatku od towarów i usług, ale także innych podatków oraz szeroko pojmowaną weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych. System ten pomaga urzędnikom m.in. szybciej wychwytywać tzw. puste faktury.

Struktura JPK

Wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur:

 • ksiąg rachunkowych – JPK_KR (dotyczy informacji zawartych w księgach rachunkowych),
 • wyciągów bankowych – JPK_WB (spis informacji o działaniach na koncie bankowym – przelewach przychodzących i wychodzących),
 • magazynu – JPK_MAG (tu odnotowuje się wszystko, co trafia do magazynu i wychodzi z niego),
 • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT (zawiera informacje dotyczące m.in. sprzedaży i zakupu VAT, czyli numer faktury, dane kontrahenta i wartość transakcji),
 • faktur VAT – JPK_FA (w tym miejscu zapisywane są pozycje towarowe, przyczyny korekt czy zwolnień z podatku VAT),
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR (korzystają z niej mali przedsiębiorcy prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów),
 • ewidencji przychodów (ryczałt) – JPK-EWP (zawiera dane o przychodach przedsiębiorców wybierających ryczałt jako formę rozliczenia).

Każda z tych struktur dodatkowo składa się jeszcze z trzech sekcji:

 • nagłówkowej - znajdują się w niej dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym,
 • merytorycznej – obejmuje informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych,
 • kontrolnej – zawiera sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

Kto jest zobowiązany do generowania JPK?

Do sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący ewidencję w formie elektronicznej. Dotyczy to wszystkich czynnych podatników VAT, czyli:

 • prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • prowadzących spółki cywilne, jawne, spółki z o.o., które są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.

Obecnie wszystkie deklaracje VAT wysyłane są już w formie elektronicznej. Nawet jeśli podatnik nie otrzyma takiego wezwania, to i tak powinien generować Jednolity Plik Kontrolny w postaci elektronicznej i przechowywać go.

Pomoc w zakresie sporządzania JPK

Prowadzone przez nas biuro rachunkowe w Szczecinie oferuje wsparcie w zakresie przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w tym JPK VAT. Nasza usługi obejmują zarówno tworzenie tego dokumentu, jak i uzupełnieniu comiesięcznych danych do niego. Oprócz tego w imieniu klientów przesyłamy organom kontroli skarbowej szczegółowe dane podatkowe.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Szczecinie lub innym zakątku Polski pomożemy Ci w wypełnieniu tego obowiązku.