Controlling w spółkach kapitałowych

Nasze biuro rachunkowe świadczy m.in. usługi doradcze w zakresie controllingu. To pomoc mająca na celu systematyzowanie działań przedsiębiorstw po to, aby mogły osiągać założone cele i wyniki przy optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych, ludzkich, rzeczowych oraz informacyjnych. Systematyczne monitorowanie zmian zachodzących w otoczeniu pozwala sprawniej funkcjonować firmie. Controlling polega na działaniu dwóch mechanizmów: sprężenia zwrotnego (feed-back) oraz sprężenia wyprzedzającego (feed-foward). Główne założenia controllingu to:

  • utrzymanie rentowności,
  • zapewnienie płynności finansowej,
  • zagwarantowanie efektywności przedsiębiorstwa.

Aby zrealizować te cele, analizie poddawane są przychody, nakłady, wpływy, wydatki, koszty i wyniki.

Powierzenie controllingu naszej firmie w ramach usług outsourcingowych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Klient na bieżąco otrzymuje raporty, dzięki którym może śledzić kondycję finansowo-majątkową firmy czy monitorować budżetowanie kosztów i przychodów.

Ponadto w zakres naszych usług wchodzi, m.in.:

  • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • wskazanie źródeł finansowania,
  • optymalizacja finansowa,
  • przygotowanie biznesplanu oraz studia wykonalności,
  • analiza i prognozy finansowe,
  • kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu!

Controlling Poznań, Szczecin, Wrocław