Oferujemy usługi w zakresie:

  • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Prowadzenie rejestrów na potrzeby VAT,
  • Przygotowanie oraz wysyłkę deklaracji do US oraz ZUS,
  • Generowanie oraz wysyłkę JPK,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia,
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Reprezentację przed US oraz ZUS,
  • Roczne rozliczenie podatku dochodowego,
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe (import, export),
  • Doradztwo podatkowe.

Działamy lokalnie oraz globalnie, prowadzimy księgowość także online.

odbiór dokumentów od klienta odbywa się elektronicznie lub za pośrednictwem kuriera.

Posiadamy aktualne ubezpieczenie OC dla podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 10.000 Euro oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC